banner

Λίγα λόγια για την Ανακαίνιση...

Η λύση της ανακαίνισης μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου, μπορεί να έχει πρακτικούς ή αισθητικούς λόγους  και οπωσδήποτε επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Για έναν χώρο που κατοικείται κάθε αλλαγή στη διαρρύθμιση είναι φυσικό να έχει θετικά αποτελέσματα αφού οι χρήστες γνωρίζουν  καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες του. Σήμερα η αρτιότητα των μελετών και η ποιότητα των υλικών, μας εγγυάται το ιδανικό αποτέλεσμα με τις σύγχρονες αρετές μιας καινούργιας κατασκευής.


Ο σημαντικότερος παράγοντας για επιτυχημένη ανακαίνιση είναι η επιλογή ειδικευμένων μηχανικών που όχι μόνο δεν επιβαρύνει το προϋπολογισμό αλλά συμβάλει στον περιορισμό λαθών και επαναλήψεων (πολλές φορές είναι και ασύμφορα να διορθωθούν) που σίγουρα θα γίνουν εάν την ευθύνη του έργου έχει ένας ερασιτέχνης.


Η KIOSSES BAGNO διαθέτει το προσωπικό για την επιτυχημένη ανακαίνιση, κάτι που μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή με μια απλή συνάντηση σας, με πελάτες που  έχουν είδη ανακαινίσει την κατοικία τους ή τον επαγγελματικό τους χώρο.
Η ανακαίνιση κατοικίας συνήθως περιλαμβάνει αλλαγές ώστε σε βάθος χρόνου 25 ετών  τουλάχιστον να μην προβούμε ξανά σε τέτοιου είδους εργασίες. Ο διαχωρισμός αυτών των εργασιών είναι ο εξης:

 • Καθαιρέσεις χωρισμάτων (ολόκληρου ή τμήματος) , μεταφορά τοιχοποιίας με σύστημα χωρίσματος γυψοσανίδας, διαμόρφωση χώρου, διάνοιξη τοιχοποιίας.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα, καλωδιώσεις, κατανομή φορτίων, πριζοδιακοπτικό υλικό , ισχυρά και ασθενή ρεύματα.
 • Υδραυλική εγκατάσταση (αντικατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης).
 • Εγκατάσταση θέρμανσης κυρίως σε περιπτώσεις με μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης διότι μας παρέχει αυτονομία.
 • Επισκευή των τυχόν μερεμετιών με κλασικό σοβά (τσιμεντοκονίαμα και μαρμαροκονίαμα) με χρήση υαλοπλέγματος.
 • Αποξήλωση ή επισκευή των δαπέδων που αναλόγως την περίσταση μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια ή laminate ή πλωτό πάτωμα.
 • Επένδυση του λουτρού ή W.C  συνήθως με πλακίδια.
 • Επισκευή και γυάλισμα ξύλινου πατώματος.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα με τεχνολογία θερμοδιακοπής και ενεργειακά κρύσταλλα.
 • Ελαιοχρωματισμός των δομικών στοιχείων που αφορά την υφή της εκάστοτε επιφάνειας καθώς και την απόχρωση της τοιχοποιίας.
 • Ξυλουργικές εργασίες αντικατάστασης πορτών, ντουλαπών , ερμαρίων κουζίνας.


Η ανακαίνιση κατοικίας είναι μια δύσκολη απόφαση στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει μετακόμιση των ατόμων. Για αυτό το λόγο τις περισσότερες φορές επιλέγονται οι εργασίες να γίνονται τμηματικά έτσι ώστε να μην επιφέρουν μεγάλη ταλαιπωρία.


Η ανακαίνιση μπάνιου είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει με την παράλληλη διαμονή των ατόμων με χρήση κάποιου W.C. Οι απαιτήσεις της ανακαίνισης μπάνιου είναι οι κάτωθι:

 • Αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής.
 • Αποκομιδή των μπαζών.
 • Αντικατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Ενδεχόμενη μεταφορά φωτιστικού σημείου και παροχής πλυντηρίου ρούχων.
 • Σοβάντισμα της τοιχοποιίας ώστε να επιτευχθούν οι απόλυτες ευθείες.
 • Τσιμεντοκονίαμα δαπέδου ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες ρύσεις προς το σιφόνι.
 • Επένδυση με πλακίδια του δαπέδου και περιμετρικά της τοιχοποιίας.
 • Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής.
 • Τοποθέτηση διακοσμητικού γύψινου στις περιπτώσεις που υπάρχει πατάρι.
 • Χρωματισμός της οροφής και του διακοσμητικού γύψινου.

Οι ανωτέρω εργασίες συνήθως απαιτούν 5-6 ημέρες έως την αποπεράτωση. Φυσικά το κάθε Μπάνιο έχει τις δικές του απαιτήσεις και ο ακριβής χρόνος και η ακριβής προσφορά περιγράφεται και κοστολογείται ύστερα από αυτοψία.


Η ανακαίνιση κουζίνας είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει με την παράλληλη διαμονή των ατόμων στην κατοικία. Οι απαιτήσεις είναι οι κάτωθι:

 • Αποξήλωση παλιών ερμαρίων και πλακιδίων τοίχου.
 • Αποκομιδή των μπαζών.
 • Μεταφορά  ή μετατροπή των παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Νέες πρίζες εργασίας πάνω από τον πάγκο της κουζίνας και ενδεχόμενη μεταφορά τω παροχών ηλεκτρικής κουζίνας, απορροφητήρα, ψυγείου, πλυντηρίου πιάτων.
 • Σοβάντισμα των μερεμετιών που θα προκύψουν με κλασικό σοβά.
 • Χρωματισμός του χώρου κουζίνας.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ερμαρίων κουζίνας.
 • Επένδυση με πλακίδια (συνήθως) πάνω από τον πάγκο της κουζίνας.

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ